بررسی افزایش سن ازدواج و علل و تاثیرات آن

مطالب دیگر:
درس پژوهی ریاضی پنجم دبستان محیط دایرهدرس پژوهی ریاضی پنجم دبستان مساحت دایرهمتن کامل مقالات همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی – 64 مقالهدرس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدندرس پژوهی علوم پنجم ابتدایی ذره بین چیست؟درس پژوهی علوم تجربي دبستان (زمين پويا)درس پژوهی مطالعات اجتماعی پایه ی سوم ابتدایی, جهت های اصلیدرس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی درس حق مردمطرح کنش پژوهی فردی تدریس مفهوم حرکت بر خط راست فصل دوم کتاب فیزیک سال دوم دبیرستانطرح کنش پژوهی فردی تدریس مفهوم دینامیک فصل سوم کتاب فیزیک سال دوم دبیرستانطرح کنش پژوهی فردی تدریس مفهوم کار و انرژی فصل چهارم کتاب فیزیک سال دوم دبیرستانکل سوالات هوشمند سازیکنش پژوهی با موضوع استرسواحد شماره پنج طرح كرامت آبرو داريواحد شماره چهار طرح كرامت انصافواحد شماره دو طرح كرامت حل مسألهواحد شماره ده طرح كرامت تـــــــوبــــهواحد شماره سه طرح كرامت مسابقه ي گل هاواحد شماره شش طرح كرامت اميدواريواحد شماره نه طرح كرامت امر به معروف و نهي از منكر
بررسی افزایش سن ازدواج و علل و تاثیرات آن|30016831|lxy
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی افزایش سن ازدواج و علل و تاثیرات آن را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 75

فهرست

تعریف واژه ها ...............................................................................

چکیده .........................................................................................

مقدمه ..........................................................................................

بیان مسئله ....................................................................................

سؤالات تحقیق ..............................................................................

فرضیه های تحقیق .........................................................................

فصل دوم

پیشینه تجربی تحقیق .......................................................................

ازدواج چیست ..............................................................................

پیشینه عملی تحقیق ........................................................................

اهمیت سن در ازدواج ......................................................................

سن مناسب برای ازدواج ……………………………….......................

سن ازدواج در گذر ایام ....................................................................

افزایش سن ازدواج ونقش آن در انحرافات اخلاقی جوانان ............................

افزایش سن ازدواج و نقش آن در گسترش بی بندوباریهای جنسی جوان…….....

علل افزایش سن ازدواج ...................................................................

نقش مسکن در سن ازدواج ...............................................................

تشریفات ازدواج ............................................................................

بی تفاوتی والدین ...........................................................................

فصل سوم

جامعه آماری ................................................................................

نمونه و روش نمونه گیری ...............................................................

روش تجزیه و تحلیل آماری ..............................................................

فصل چهارم

توصیف سؤالات و فرضیات تحقیق ......................................................

محدودیت تحقیق ............................................................................

فصل پنجم

نتیجه گیری .................................................................................

فصل ششم

ضمایم ........................................................................................

تعریف عملیاتی واژه ها:

1 ازدواج (marriage) :

جفت گرفتن زن کردن – شوهر کردن – با یکدیگر جفت و قرین شدن

در این تخقسق منظور از ازدواج رابطه حقوقی است که برای همیشه به وسیله ی عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل شده است.

فصل اول

چکیده

ازدواج پيمان مقدسي است كه در آن زن و مرد بر اساس يك تعهد قانوني،شرعي و عاطفي پيمان مي بندند تا با تشكيل خانواده در يك زندگي مشترك ،نيازهاي همديگر را تامين و درنشيب و فرازها و تلخي و شيريني هاي زندگي يار و غمخوار هم باشند.با اين وجود،خانواده يكي از اركان جامعه بشمار مي رود و دستيابي به جامعه سالم در گرو سلامت خانو اده و تحقق خانواده سالم،مشروط به برخورداري معماران (زوجين)آن از سلامت رواني و داشتنرابطه اي مطلوب با يكديگر است.دراين راستا،مطالعه حاضر به بررسي موانع ازدواج بين جوانان شهرستان اردکان که در کارخانه صدف این شهر مشغول به کارند مي پردازدو آسيب ها و موانع اقتصادي،فرهنگي و اجتماعي،خانوادگي و فردي از ديدگاه آنها مورد ارزيابي قرار ميدهد.

روش: اين مطالعه به روش توصيفي تحليلي و مقطعي انجام گرفت و در آن 50 نفر ازکارکنان این کارخانه در رده ها و مدرکهای مختلف به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي ،انتخاب و با پرسشنامه ارزيابي قرار شدند. ابزار پژوهش در اين مطالعه ،چهار حيطه كلي موانع (اقتصادي،اجتماعي فرهنگي،خانوادگي و فردي)،را از مجموعه سوالات استخراج و تجزيه و تحليل كرد. نتايج: در تجزيه و تحليل نتايج اين مطالعه مشخص شد كه مهمترين موانع ازدواج به ترتيب اولويت:موانع اقتصادي،فرهنگي اجتماعي ،فردي و خانوادگي بوده است.همچنين مهمترين موانع اقتصادي براي جوانان نداشتن شغل مناسب،نداشتن مسكن و مخارج ازدواج در برگزاري جشن عروسي،مهمترين موانع فرهنگي اجتماعي:دوست پسر يا دوست دختر داشتن ،مشكلات اخلاقي بستگان عنوان شده است،همچنين نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه بين ديدگاه جوانان پسر و دختر در مورد موانع ازدواج در بعضي گزينه ها تفاوت آماري معناداري وجود دارد.اين تفاوت ها در مورد وسواس در انتخاب شوهر مناسب،ترس ا شكست در ازدواج ،وضع نامطلوب اقتصادي طرف مقابل و سيگاري بودن فرد،به نفع دانشجويان دختر و در مورد :ترس از جواب منفي طرف مقابل (دختر)،مخارج سنگين ازدواج،برگزاري جشن عروسي و نداشتن شغل مناسب ،به نفع جوانان پسر بوده است. بحث: نظر به اين كه ازدواج موفق زمينه ساز خانواده اي سالم و در نهايت نويددهنده جامعهاي سالم است،رفع موانع ازدواج مخصوصاً موانع شغلي با ايجاد شغل و فرصت هاي شغلي مناسب براي جوانان توسط متوليان و برنامه ريزان جامعه مي تواند آسيب ها وموانع ازدواج را به حداقل ممكن برساند.

مقدمه

زندگی در قرن بیست و یکم همه چیزش متفاوت است. تولدش، بزرگ شدنش، کار کردنش و حتی ازدواجش. هر روز یک آمار جدید منتشر می شود که سن ازدواج بالا رفته است، جوانان تمایلی به ازدواج ندارند و..

از گذشته های بسیار دور، ازدواج و تشکیل خانواده در هر دین و مسلکی مورد قبول بوده است به اعتقاد بسیاری از فلاسفه و دانشمندان فقط از طریق ازدواج است که فرد به آرامش واقعی دست پیدا می کند همان مساله ای که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است.