بررسی کاربردها و مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای درپزشکی

مطالب دیگر:
تحقیق درباره احكام ديه و توضیح مقادير ديه كاملهتحقیق درباره احمد سميعي گیلانی(شعر نو)تحقیق درباره پيرامون آخرالزمان و امام مهدى (عج)تحقیق درباره زوایای تاریکی از تأسیس و تثبیت اسرائیل تحقیق درباره یک واحد تولیدی (آرد ستاره)جغرافیا سوم دبیرستان درس سوم (جغرافیای حمل و نقل)تحقیق درباره کرهتحقیق درباره مشارکت و مفهوم آنتحقیق درباره احادیث امام موسی کاظمتحقیق درباره مشاوره تحصیلیتحقیق درباره مشاوره شغلیتحقیق درباره یک فرمول برای اتوماتیک کردن همیاری کامپیوتر جهت طراحی قطعاتتحقیق درباره یکپارچه سازی و پاک سازی دیسک تحقیق درباره احيا و حفظ حقوق شهروندىتحقیق درباره اختلافات اساسی و کلّی در مذهب تشیع و تسنّنتحقیق درباره احياء فرهنگ ايراني و اسلامي جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابعتحقیق درباره بتن سبک جايگزين مناسب آجر و سفالتحقیق درباره شهر شیرازتحقیق درباره شهر اصفهانتحقیق درباره شهرستان نطنز
بررسی کاربردها و مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای درپزشکی|30016822|lxy
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی کاربردها و مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای درپزشکی را مشاهده می نمایید.

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 77

فهرست

طرح تحقیق............................................................................

چکیده...................................................................................

فصل اول : مقدمه…................................................................

فصل دوم:تاریخچه....................................................................

فصل سوم: مقدمه علمی…........................................................

فصل چهارم:کاربرد...................................................................

فصل پنجم: مصاحبه......................................................................

فصل ششم:آثار زیان بار تابش پرتو در پزشکی هسته ای…..................

فصل هفتم: حفاظت انسان در برابر پرتو زایی.....................................

نتیجه گیری...............................................................................

منابع و ماخذ..............................................................................

طرح تحقیق

تعریف موضوع تحقیق:

ازگذشته تاکنون افرادبسیاری درزمینه ی انرژی هسته ای فعالیت های بسیاری کرده اند و پژوهش های فراوانی انجام داد امابعضی تنهامتوجه این موضوع هستندکه ازانرژی هسته ای برای مصارف خطرناک وساخت بمب هسته ای می توان بهره برد.

اما مادراین تحقیق به کاربردهای صلح امیزانرژی هسته ای وتکنولوژی هسته ای درپزشکی به بحث وگفت وگوپرداخته ایم .

انرژی هسته ای کاربردهایفراوانی درپزشکی داردکه بسیارموردتوجه همگان واقع است وهدف ماازاین تحقیق بیان این کاربردهاوتغییرافکارعمومی واگاه کردن افرادازکاربردهای بی شماراین انرژی بی پایان است .انرژی که جوانان این مرزوبوم باتلاش وکوشش فراوان به ان دست یافته اند.

این فناوری (انرژی هسته ای)مارادراین زمینه تشخیص بیماری هاودرمان بیماران ازطریق پرتوپزشکی ورادیو گرافی ورادیوداروهاو…یاری می نمایدومی توان ازاین طریق سالانه جان بسیاری ازافرادجهان رانجات دادوبیماری های ان ها را بهبود بخشید.’

سوالاتی در رابطه با تحقیق:

1 آیا از انرژی هسته ای در پزشکی بهره می توان برد؟

2 مزایای PETوSPECTچیست؟

3 چگونه می توانیم از رادیو داروها استفاده کرد؟

به امید روزی که همگان به مصارف وکاربردهای صلح آمیز این انرژی پی ببرند.

پیشینه ی تحقیق:

مادراین راه به سایت های گوناگون همچون:سایت پژوهشکده ی بوعلی وسایت های مرتبط به پزشکی هسته ای…وکتب مختلف بطور مثال اصول حفاظت دربرابرپرتوها دررادیولوژی نویسنده فرح جوزانی…مراجعه کرده وازاطلاعات موجوددران هابهره برده ایم وهدف مابرداشتن گامی کوچک درحد توان مان بوده است.امااین راه بسیاربلندوطولانی بوده است وبدین سبب جای پژوهش فراوان دارد.

اهداف واهمیت موضوع تحقیق:

اهمیت موضوع:این موضوع ازاین جهت دارای اهمیت است که که انرژی هسته ای برخلاف انچه که در اذهان عمومی شکل پیدا کرده دارای مصارف صلح امیز فراوانی می باشد که نوع برخورد و استفاده درست انسان از آن می تواند منجر به پیشرفت های چشمگیر در علوم مختلف

از جمله علم پزشکی گردد.

اهداف :

هدف کلی: روشن کردن افکار عمومی در رابطه با مصارف صلح امیزانرژی هسته ای درپزشکی میباشد.

اهداف جزئئ:

1 کاربردانرژی هسته ای درپرتو پزشکی

2 معالجه ی امراض بارادیو داروها

3 کاربرد انرژی هسته ای در پزشکی هسته ای

4 معالجه ی سرطان های گوناگون

نوع تحقیق:

تحقیق ما از نوع علمی توصیفی است ازانجا که هدفمان ازانجام این پژوهش توصیف عینی واقعی ومنظم خصوصیات یک موقعیت بوده است .زیراسعی وتلاشمان این بوده است که آنچه هست رابدون هیچ گونه دخالت یانتیجه گیری های ذهنی گزارش دهیم ونتایج عینی راازموقعیت بگیریم.

روش تحقیق:

دراین تحقیق ما برای استخراج مطالب واطلاعات به کتب گوناگون مراجعه کرده ایم وهمچنین ازبیمارستان هاومراکز درمانی پزشکی هسته ای دیدن کرده ایم ودر این روش ما علاوه برکتاب از سایت های اینترنتی ووبلاگ هاومجلات ومقالات گوناگون استفاده کردیم .

مادراین پژوهش ازروش میدانی وکتابخانه ای استفاده کردیم.

تعریف واژهاواصطلاحات:

1 انرژی:به معنی کار انباشته شده یا توانایی انجام کار تعریف میکنیم

2 تکنولوژی iechnologieعلم صنایع وحرفه ها

3 پزشکی:منصوب به پزشک .شغل وحرفه ی پزشک .طبابت

4 کاربرد:بکاربردن. ترتیب دادن اموراستعمال کردن